Phòng Thạch học


I. Thông tin chung:       

Trưởng phòng: TS.NCVC.Nguyễn Trung Thành                                                      

         Điện thoại:  

         Email:   ntthanh@imgg.vast.vn           

         Địa chỉ: Phòng 602,604-Nhà A27, Viện Địa chất và Địa vật lý biển

                                                                

                                                                      Trưởng phòng

                                                            TS.NCVC.Nguyễn Trung Thành 

II. Cán bộ hiện đang công tác

1. TS.NCVCC. Nguyễn Tiến Hải

2. ThS.NCV. Trần Thị Thu Hương

3. ThS. NCV. Nguyễn Văn Tình

4. ThS.NCV. Phạm Thu Hiên

Chức năng, nhiệm vụ:

Nghiên cứu quy luật phân bố và thành tạo các đá trầm tích, biến chất, magma và địa tầng phục vụ tìm kiếm khoáng sản năng lượng và công trình biển.

Các hướng nghiên cứu chính:

- Thạch học đá trầm tích:

+ Đặc điểm, tính chất (màu sắc, kiến trúc, cấu tạo và các thông số liên quan);

+ Thành phần vật chất (vật liệu, thạch học, khoáng vật);

+ Điều kiện thành tạo, phát triển và bảo tồn (tướng, cổ địa lý, thành hệ);

+ Triển khai, ứng dụng: các tài nguyên và tai biến thiên nhiên đi kèm; áp dụng, cập nhật và cải tiến phương pháp, thiết bị điều tra, nghiên cứu.

- Thạch học đá magma:

+ Đặc điểm, thành phần vật chất;

+ Điều kiện thành tạo – phát triển – bảo tồn;

+ Tài nguyên và tai biến liên quan.

- Thạch học đá biến chất: (tương tự như trên).

 

Một số hình ảnh hoạt động

                 

a. Ống phóng trọng lực van đẩy (piston core); b. Lấy mẫu hộp (Giant box core), c. Mẫu hộp, d. Phòng mẫu, e. Chuẩn bị khảo sát, thực địa

 

THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 822641
     Số người đang truy cập: 2

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn