Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu địa chất và địa vật lý thềm lục địa Việt Nam


I. Thông tin tóm tắt về dự án

  1. Tên dự án: Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu địa chất và địa vật lý thềm lục địa Việt Nam
  2. Cơ quan chủ dự án: Viện Địa chất và Địa vật lý biển
  3. Chủ nhiệm dự án: TS. Đỗ Huy Cường
  4. Tổng kinh phí: 79.000.000.000 đồng
  5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước – Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ
  6. Thời gian thực hiện (gồm cả thời gian gia hạn): 3 năm (2021-2023)
  7. Mục tiêu của dự án: Tăng cường trang thiết bị khoa học nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu cơ bản về địa chất địa vật lý biển đến năm 2025 tầm nhìn năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm khoáng sản biển, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng vùng biển và hải đảo của Việt Nam.
  8. Tóm tắt nội dung dự án:

Mục tiêu chung: Phát triển viện địa chất và địa vật lý biển trở thành đơn vị có tiềm lực khoa học công nghệ mạnh, tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tổng hợp địa chất và địa vật lý với các trang thiết bị khảo sát, thiết bị phân tích và phần mềm xử lý số liệu hiện đại cùng với đội ngũ chuyên gia lành nghề đạt trình độ khu vực và quốc tế, có năng lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tổng hợp địa chất và địa vật lý khu vực thềm lục cũng như khu vực Biển Đông Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

- Có được phòng thí nghiệm hiện đại nghiên cứu địa chất và địa vật lý biển hiện đại phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tìm kiếm khoáng sản và bảo vệ an ninh quốc phòng khu vực thềm lục địa Việt Nam.

 - Đẩy mạnh và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất và địa vật lý biển, từng bước đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế.

Để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trên, Viện Địa chất và Địa vật lý biển xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị khảo sát bao gồm:

- Dự án “Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu địa chất và địa vật lý thềm lục địa Việt Nam” được phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-VHl ngày 23/9/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Dự án thực hiện với tổng số 10 gói thầu, trong đó 04 gói thầu dịch vụ tư vấn, 05 gói thầu mua sắm thiết bị và 01 gói thầu Chi phí Sửa chữa phòng thí nghiệm.

+ Gói thầu: “Gói thiết bị đo hải dương học và môi trường biển”;

+ Gói thầu: “Gói thiết bị đo địa hình và trầm tích biển”;

+ Gói thầu: “Gói thiết bị đo trọng lực và phổ mặt đất”;

+ Gói thầu số 11: "Gói thiết bị quan trắc năm 2022”;

+ Gói thầu số 12: “Gói thiết bị công trình năm 2022”;

Danh mục thiết bị đã được trang bị

Viện Địa chất và Địa vật lý biển đã ban hành quyết định số 179/QĐ-ĐCĐVLB ngày 24/11/2023 của Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý biển về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng thiết bị khảo sát, quan trắc của dự án “Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu địa chất và địa vật lý biển thềm lục địa Việt Nam” đồng thời giao cho phòng Thiết bị khảo sát và Quan trắc tiếp nhận Bộ phận quản lý toàn bộ trang thiết bị khảo sát, quan trắc của dự án.

Các trang thiết bị được trang bị đã được bảo quản ở Phòng thí nghiệm trọng điểm và ở tình trạng hoạt động bình thường.

Viện thực hiện dán nhãn kiểm kê thiết bị của dự án, lập sổ nhật ký theo dõi cho từng thiết bị chính

Dự án đã trang bị phòng thí nghiệm hiện đại nghiên cứu địa chất và địa vật lý biển hiện đại, các trang thiết bị khảo sát, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tìm kiếm khoáng sản và bảo vệ an ninh quốc phòng khu vực thềm lục địa Việt Nam.

Các thiết bị được đầu tư trong dự án đáp ứng đủ số lượng cũng như chủng loại so với danh mục đầu tư. Đơn vị chủ động hơn trong việc ký kết hợp tác với các viện nghiên cứu biển trong khu vực và trên Thế giới, tham gia chủ trì, thực hiện các đề tài các cấp về điều tra cơ bản về biển cũng như ký kết hợp đồng, hợp tác với các đơn vị khác trong nước.

Một số hình ảnh về thiết bị đầu tư của dự án:

nguồn: phòng QLTH

 

 

THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 1078009
     Số người đang truy cập: 7

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn