Tăng cường trang thiết bị khoa học phục vụ quan trắc các yếu tố địa vật lý và vật lý khí quyển tại Trạm Trường Sa và Trạm Tam Đảo


Viện Địa chất và Địa vật lý biển được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt dự án tăng cường trang thiết bị khoa học cho đơn vị tại Quyết định số 2532/QĐ-VHL ngày 28/12/2018 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tên dự án: Tăng cường trang thiết bị khoa học phục vụ quan trắc các yếu tố địa vật lý và vật lý khí quyển tại Trạm Trường Sa và Trạm Tam Đảo

Cơ quan chủ dự án: Viện Địa chất và Địa vật lý biển

Chủ nhiệm dự án: TS. Trần Tuấn Dũng

Tổng kinh phí: 6.000.000.000 đồng

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Thời gian thực hiện (gồm cả thời gian gia hạn): 3 năm (2019-2021)

Mục tiêu của dự án: Xây dựng được hệ thống trang thiết bị quan trắc các yếu tố về địa vật lý và vật lý khí quyển trên đảo Trường Sa và vùng núi Tam Đảo sử dụng trong nghiên cứu khoa học cơ bản lĩnh vực địa vật lý, vật lý khí quyển và phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển và hải đảo của Việt Nam.

Nội dung thực hiện: Viện triển khai đấu thầu 02 gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị đo vật lý khí quyển tự động năm 2019 và Gói thầu số 6: Mua thiết bị đo quan trắc các yếu tố địa vật lý và vật lý khí quyển năm 2020.

Các thiết bị chính của dự án: Đầu tư trang thiết bị quan trắc tại các trạm quan trắc do đơn vị quản lý, bao gồm:

Công tác tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng thiết bị tại thời điểm nghiệm thu (yêu cầu có hình ảnh của các thiết bị chính đã được lắp đặt):

- Tổ chức quản lý sử dụng thiết bị: Viện giao cho phòng Thiết bị khảo sát và Quan trắc (quản lý hoạt động đài trạm) tiếp nhận các thiết bị quan trắc và xây dựng quy chế quản lý, sử dụng thiết bị tại trạm, đảm bảo hệ thống trạm quan trắc tự động, liên tục.

- Phương án khai thác và duy trì hoạt động các thiết bị dự án:

+ Phân công theo dõi, tình trạng hoạt động các thiết bị của trạm, cập nhật và kiểm tra dữ liệu, hiện trạng sử dụng dữ liệu quan trắc; Bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị (khi cần thiết được phối hợp với các nhân viên kỹ thuật ở cơ quan ngoài) và vệ sinh trong phòng thiết bị; Tổ chức kiểm định thiết bị tại các đơn vị có chức năng để đảm bảo độ chính xác theo qui định;

+  Lưu giữ, xử lý số liệu tại Trạm quan trắc; lập báo cáo tháng, quý và báo cáo tổng hợp năm; báo cáo đột xuất khi phát hiện dấu hiệu bất thường của hệ thống dữ liệu, hệ thống thiết bị của Trạm hoặc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

+ Thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin không được tự ý cung cấp tài khoản truy cập, khai thác dữ liệu cho người dùng khác.

+ Lập kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị trình Lãnh đạo viện xem xét và phê duyệt.

+ Giám sát hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế thiết bị; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, khắc phục sự cố.

- Kết quả đạt được tính đến thời điểm nghiệm thu dự án:

+ Báo cáo kết quả quan trắc các yếu tố Vật lý khí quyển và Dông sét, hiện trạng các thiết bị của hệ thống trạm Quan trắc và lưu trữ dữ liệu tại các Trạm trước ngày 01 hàng tháng từ khi trạm được lắp đặt;

+ Báo cáo toàn bộ tình hình quản lý, vận hành, kết quả quan trắc và khai thác sử dụng các thiết bị của hệ thống trạm Quan trắc do Viện Địa chất và Địa vật lý biển quản lý lên Viện Hàn lâm KH&CNVN 6 tháng/lần;

+ Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc cho các cơ quan liên quan (khi có sự đồng ý của lãnh đạo Viện Hàn lâm KH&CNVN) để phục vụ công tác nghiên cứu, dự báo và xuất bản số liệu, bảo vệ môi trường.

Một số hình ảnh lắp đặt các thiết bị tại Trạm Vật lý khí quyển Tam Đảo:

   

   

    

Một số hình ảnh lắp đặt các thiết bị tại Trạm Vật lý khí quyển và Địa vật lý Trường Sa

    

    

Nguồn: P.QLTH

 

 

THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 1005876
     Số người đang truy cập: 15

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn