The Na Duong Basin (North Vietnam): A key for understanding Paleogene basin evolution in relation to the left-lateral Cao Bang-Tien Yen Fault


- Tên  tác giả: Anna Wysocka, Phan Dong Pha, Ewa Durska, Uszula Czarniecka, Do Van Thang, Anna Filippek, Nguyen Quoc Cuong, Dang Minh Tuan, Nguyen Xuan Huyen, Hoang Van Tha, Radoslaw Staniszewski

- Tên tạp chí kèm mã số ISSN: ournal of Asian Earth Sciences, 195 (2020) 104350 (ISNN: 1367-9120). 

- Tập: 195

- Năm công bố: 2020

Tài liệu đính kèm:

THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 648728
     Số người đang truy cập: 29

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn