Thông báo của hội đồng khoa học Viện


 HỌP XÉT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ VÀ NHIỆM VỤ THUỘC 
KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ TRẺ NĂM 2018

Thời gian: 08h30, thứ 2 ngày 05/02/2018

Địa điểm: Phòng họp tầng 8 (P.807)

Nội dung: Xét đề cương nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở và nhiệm vụ khoa học thuộc kinh phí hỗ trợ cho cán bộ trẻ năm 2018.

Thành phần:   Hội đồng khoa học
                       Các chủ nhiệm nhiệm vụ cơ sở năm 2018
                     
                       Các chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học thuộc kinh phí hỗ trợ cho cán bộ trẻ năm 2018.

                                                                                                 TL. Viện trưởng 

THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 32253
     Số người đang truy cập: 16

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn