Thông báo của Hội đồng Khoa học Viện


VIỆN ĐỊA CHẤT                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC                          ----------------------------       

                                                                               Hà Nội ngày 12/12/2017

 

                                                    THÔNG BÁO HỌP

                          Về việc xét kết quả nhiệm vụ nghiên cứu KHCN

                                      cấp cơ sở và cơ sở trẻ năm 2017

 

            Viện Địa chất và Địa vật lý biển kính mời cán bộ Viện Địa chất và Địa vật lý biển tới dự hội thảo họp việc xét kết quả nhiệm vụ nghiên cứu KHCN cấp cơ sở và cơ sở trẻ năm 2017

           Thời gian: 02 ngày, ngày 19/12/2017 và 20/12/2017

            (Buổi sáng từ 9h00 đến 12h00; chiều từ 14h00 đến 17h00)

            Địa điểm: Phòng họp 401 Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

           Thành phần:

              -Hội đồng khoa học

                -Các chủ nhiệm đề cương các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN cấp cơ sở năm 2017.

              -Cán bộ khoa học Viện quan tâm.

Trân trọng kính mời./.

                                                                                         TL VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận                                                                            CHỦ TỊCH HĐKH

- Bản tin

-Lưu VT; QLTH; BH

                                                                                                     Đã ký

 

                                                                                       TS. Dương Quốc Hưng

P/s: Danh sách chi tiết xem dưới bảng tin!

THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 1077956
     Số người đang truy cập: 3

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn