Thông báo mới


                                                                                               Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc nộp hồ sơ kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2017

của Viện Địa chất và Địa vật lý biển

 

    Để tiến hành tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017, Viện Địa chất và Địa vật lý biển đề nghị các chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở và cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2017 khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả tổng hợp nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở và nộp 02 bộ hồ sơ về Viện (kèm theo danh sách các nhiệm vụ).

    1. Thời hạn nộp: Trước 16h ngày 01/12/2017

    2. Địa chỉ nộp: Phòng 307, Viện Địa chất và Địa vật lý biển

    3. Hồ sơ gồm:

    -Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm vụ

    -Báo cáo tóm tắt kết quả nhiệm vụ

    -Minh chứng tài liệu công bố (nếu có)

    -Đề cương vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở/ cơ sở cho cán bộ trẻ năm 2017 (bản chụp).

    Kính đề nghị các chủ nhiệm thực hiện nộp hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ đúng hạn.

   Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận                                                                                                                            VIỆN TRƯỞNG

-Bản tin                                                                                                                                        Đã ký

-Các chủ nhiệm nhiệm vụ

-Lưu: VT, HS, BH.18                                                                                                           Đỗ Huy Cường              

 

 

THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 1077973
     Số người đang truy cập: 8

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn