Trao đổi với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc thực hiện Chiến lược 1570 và Chiến lược 2295


Chiều ngày 2/12/2020, Viện Hàn lâm KHCNVN đã có buổi làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về việc thực hiện Chiến lược 1570 và Chiến lược 2295 của Chính phủ. PGS. TS. Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN và TS. Vũ Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đồng chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi họp

Tại buổi làm việc, Viện Hàn lâm KHCNVN đã báo cáo một số hoạt động quan trọng trong công tác triển khai nghiên cứu, ứng dụng các thành quả KHCN phục vụ mục tiêu, nội dung các Chiến lược nêu trên. Trên cơ sở đó đề xuất định hướng về chiến lược, quy hoạch, nội dung, nhiệm vụ KHCN thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Viện Hàn lâm KHCNVN tặng cuốn Atlas về biển Việt Nam cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam