Triển khai đề tài, nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2017


iện Địa chất và Địa vật lý biển tổ chức hội thảo báo cáo kết quả trung gian và kế hoạch triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ mới thực hiện năm 2017 gồm:

            1. Báo cáo kết quả trung gian các đề tài, dự án thực hiện 2016-2020, kế hoạch triển khai thực hiện năm 2017 (07 đề tài, dự án);

            2. Báo cáo kế hoạch triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ mới 2017-2019 thực hiện năm 2017 (06 đề tài, dự án).

            Địa điểm họp: Phòng họp 301, Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

            Thành phần:

- Hội đồng khoa học;

- Chủ nhiệm và các thành viên tham gia;

- Các cán bộ khoa học quan tâm. 

THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 1077991
     Số người đang truy cập: 8

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn