Trung tâm dữ liệu khoa học công nghệ biển


1. Thông tin chung:

Giám đốc Trung tâm:  TS.NCVCC. Đỗ Huy Cường

Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Thùy Linh

Điện thoại:

Địa chỉ: Phòng 701, 705, 508 - Nhà A27, Viện Địa chất và Địa vật lý biển

2. Cán bộ hiện đang công tác

     1. TS.NCVCC. Đỗ Huy Cường

2. TS.NCVCC. Phùng Văn Phách

3. ThS.NCV. Phạm Hồng Cường

4. CN.NCV. Nguyễn Thị Bích Ngọc

5. ThS.NCV. Nguyễn Thùy Linh

        6.ThS.NCV. Phạm Lan Hương

     

                           

     Giám đốc Trung tâm                             Phó giám đốc Trung tâm

                                            TS.NCVCC. Đỗ Huy Cường                       ThS. Nguyễn Thùy Linh

                                             Email:  dhcuong@imgg.vast.vn         Email: nguyenthuylinh020283@gmail.com

 

Lịch sử thành lập:

 Trung tâm Dữ liệu Khoa học và Công nghệ biển hiện tại được sáp nhập từ hai đơn vị là Phòng Quản lý dữ liệu biển và Trung tâm Dữ liệu biển.

 - Năm 1997, Phòng Quản lý dữ liệu biển thuộc Trung tâm Dữ liệu và Viễn thám biển được thành lập bởi Quyết định số 131/HDH-QĐ của Viện trưởng Viện Hải dương học ngày 29/4/1997.

 - Năm 2006, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký quyết định chuyển Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ biển từ Trung tâm Thông tin - Tư liệu về Viện Địa chất và Địa vật lý biển theo Quyết định số 174/QĐ-KHCNVN ngày 13/02/2006.

- Năm 2007, Trung tâm Dữ liệu biển được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-ĐCĐVLB của Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý biển ký ngày 22/02 /2007 .

- Năm 2013, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý biển đã ký quyết định sáp nhập Trung tâm Dữ liệu biển với Phòng Quản lý dữ liệu biển thành Trung tâm Dữ liệu Khoa học Công nghệ biển theo Quyết định số 11/QĐ-ĐCĐVLB ký ngày 29/ 03/2013.

Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm Dữ liệu Khoa học và Công nghệ biển có nhiệm vụ thu nhận, lưu giữ, bảo quản các tài liệu khoa học và Công nghệ biển, xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ biển phục vụ cho nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ biển. Chuyển giao và làm dịch vụ về cơ sở dữ liệu.

Các công việc Trung tâm thực hiện:

- Nghiên cứu xây dựng Cơ sở dữ liệu biển quốc gia;

- Tổ chức thu nhận và lưu giữ, bảo quản các tài liệu KHCN biển;

- Tiến hành bổ sung, chỉnh lý và nâng cấp sản phẩm thành cơ sở dữ liệu KHCN biển hiện đại; 

- Xử lý tư liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý phục vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Liên kết với các tổ chức thông tin dữ liệu biển trong nước và quốc tế;

- Tổ chức khai thác và chuyển giao các sản phẩm thông tin dữ liệu biển phục vụ nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất.

Thành tựu nghiên cứu hoạt động: 

    Các dữ liệu được lưu trữ tại Trung tâm bao gồm:

    Trong năm 2012-2013, trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Tổng cục Biển và Hải đảo (VASI), quá trình hiện đại hóa các tài liệu lưu trữ được đẩy mạnh. Trung tâm Thông tin Dữ liệu biển và hải đảo (VODIC) của VASI, Trung tâm Thông tin Tư liệu (VAST), Viện Địa chất và Địa vật lý biển (VAST) và Viện Địa lý (VAST) đã triển khai được một bước quan trọng công tác số hóa loạt các bản đồ về điều kiện tự nhiên, môi trường Biển Đông, ở các tỷ lệ khác nhau để thành lập được một cơ sở dữ liệu chung về các điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường biển.

     Thời gian sắp tới Trung tâm Dữ liệu KHCN biển sẽ tiến hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 988157
     Số người đang truy cập: 9

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn