Trung tâm dữ liệu khoa học công nghệ biển


1. Thông tin chung:

Phụ trách Trung tâm:  TS.NCVCC Đỗ Huy Cường

Điện thoại: 04.3.7910821

Địa chỉ: Phòng 705,508-Nhà A27, Viện Địa chất và Địa vật lý biển

2. Cán bộ hiện đang công tác

1. TS.NCVCC. Phùng Văn Phách

1. CN.NCV. Phạm Hồng Cường

2. CN.NCV. Nguyễn Thị Bích Ngọc

3. KS.NCV. Nguyễn Thùy Linh

        4.Ths.NCV Phạm Lan Hương

        5. CN. Bùi Ngọc Quang

Phụ trách Trung tâm

 TS.NCVCC. Đỗ Huy Cường

                                                                          Email:  dhcuong@imgg.vast.vn

 

Lịch sử thành lập:

 Trung tâm Dữ liệu Khoa học và Công nghệ biển hiện tại được sáp nhập từ hai đơn vị là Phòng Quản lý dữ liệu biển và Trung tâm Dữ liệu biển.

 - Năm 1997, Phòng Quản lý dữ liệu biển thuộc Trung tâm Dữ liệu và Viễn thám biển được thành lập bởi Quyết định số 131/HDH-QĐ của Viện trưởng Viện Hải dương học ngày 29/4/1997.

 - Năm 2006, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký quyết định chuyển Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ biển từ Trung tâm Thông tin - Tư liệu về Viện Địa chất và Địa vật lý biển theo Quyết định số 174/QĐ-KHCNVN ngày 13/02/2006.

- Năm 2007, Trung tâm Dữ liệu biển được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-ĐCĐVLB của Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý biển ký ngày 22/02 /2007 .

- Năm 2013, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý biển đã ký quyết định sáp nhập Trung tâm Dữ liệu biển với Phòng Quản lý dữ liệu biển thành Trung tâm Dữ liệu Khoa học Công nghệ biển theo Quyết định số 11/QĐ-ĐCĐVLB ký ngày 29/ 03/2013.

Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm Dữ liệu Khoa học và Công nghệ biển có nhiệm vụ thu nhận, lưu giữ, bảo quản các tài liệu khoa học và Công nghệ biển, xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ biển phục vụ cho nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ biển. Chuyển giao và làm dịch vụ về cơ sở dữ liệu.

Các công việc Trung tâm thực hiện:

- Nghiên cứu xây dựng Cơ sở dữ liệu biển quốc gia;

- Tổ chức thu nhận và lưu giữ, bảo quản các tài liệu KHCN biển;

- Tiến hành bổ sung, chỉnh lý và nâng cấp sản phẩm thành cơ sở dữ liệu KHCN biển hiện đại; 

- Xử lý tư liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý phục vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Liên kết với các tổ chức thông tin dữ liệu biển trong nước và quốc tế;

- Tổ chức khai thác và chuyển giao các sản phẩm thông tin dữ liệu biển phục vụ nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất.

Thành tựu nghiên cứu hoạt động: Các dữ liệu được lưu trữ tại Trung tâm bao gồm:

- Dữ liệu tổng hợp từ kết quả của 5 Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước từ 1978-2000, thể hiện ở các báo cáo khoa học tổng kết đề tài, báo cáo chuyên đề, các sơ đồ, bản đồ, các tập số liệu gốc… được giao nộp từ các cơ quan thực hiện đề tài; Dữ liệu khảo sát biển từ kết quả hoạt động điều tra khảo sát biển về các mặt khí tượng, thủy văn, địa chất, địa vật lý, môi trường biển, sinh học biển, sinh thái biển của các cơ quan tham gia thực hiện đề tài KHCN-06.01, KC.09.01 ở các khu vực biển Việt Nam từ 1960-2000;

- Dữ liệu thống kê về kinh tế xã hội biển toàn quốc và các địa phương ven biển từ 1995-2000;

- Dữ liệu hải dương học trên các đại dương toàn cầu từ 1900-2000 do tổ chức NOAA cung cấp qua trao đổi quốc tế;

- Thông tin dữ liệu về các hoạt động điều tra khảo sát về địa vật lý, địa chất khoáng sản trên thềm lục địa Việt Nam từ trước đến năm 2000 ở hai ngành địa chất khoáng sản và dầu khí; Một số sản phẩm dữ liệu (các số trị trung bình, cực trị, bao gồm phân bố một số yếu tố hải dương quan trọng trong vùng biển nước ta, số liệu tin cậy về thành phần loài sinh vật biển thực có ở Việt Nam) do các nhóm chuyên gia tạo nên trên cơ sở vốn dữ liệu hiện có.

 - Trong năm 2012-2013, trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Tổng cục Biển và Hải đảo (VASI), quá trình hiện đại hóa các tài liệu lưu trữ được đẩy mạnh. Trung tâm Thông tin Dữ liệu biển và hải đảo (VODIC) của VASI, Trung tâm Thông tin Tư liệu (VAST), Viện Địa chất và Địa vật lý biển (VAST) và Viện Địa lý (VAST) đã triển khai được một bước quan trọng công tác số hóa loạt các bản đồ về điều kiện tự nhiên, môi trường Biển Đông, ở các tỷ lệ khác nhau để thành lập được một cơ sở dữ liệu chung về các điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường biển.

 Thời gian sắp tới Trung tâm Dữ liệu KHCN biển sẽ tiến hành thực hiện các nhiệm vụ sau: Bổ sung, cập nhật và hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu hiện có tại Viện Địa chất và Địa vật lý biển. Phát triển hệ thống phân tích thông tin dựa trên nền Internet (Web) để hỗ trợ toàn diện công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản về biển phục vụ nghiên cứu khoa học cũng như phát triển kinh tế - xã hội; Nâng cấp Trung tâm dữ liệu KHCN biển, cung cấp đầy đủ và hệ thống các công trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về biển mà Viện HLKHCNVN đã thực hiện từ trước đến nay, góp phần phục vụ công tác quản lý của Lãnh đạo Viện; Phối hợp với các trung tâm dữ liệu tại các cơ quan chuyên ngành trong nước và ngoài nước trao đổi, chia sẻ thông tin dữ liệu góp phần làm phong phú thêm bộ cơ sở dữ liệu biển hỗ trợ đắc lực cho công tác nghiên cứu khoa học của các đơn vị nghiên cứu về biển. Tạo sản phẩm để trao đổi với các trung tâm dữ liệu, các viện nghiên cứu và các trường đại học trong nước và Quốc tế; Xây dựng bộ Cơ sở dữ liệu (CSDL) biển hoàn thiện để cập nhật, bổ sung những dữ liệu nghiên cứu, điều tra cơ bản về biển do các Viện nghiên cứu biển thuộc Viện HLKHCNVN thực hiện trong thời gian tới. 

THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 50366
     Số người đang truy cập: 18

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn