Viện Địa chất và Địa vật lý biển bắt nhịp với tốc độ phát triển của các nước trong khu vực và thế giới


Trong bối cảnh toàn cầu hóa về chính trị, xã hội, kinh tế và khoa học, HTQT góp phần thúc đẩy và hỗ trợ mảng khoa học của Viện Địa chất và Địa vật lý biển trong việc hòa nhập và bắt nhịp với tốc độ phát triển của các nước trong khu vực châu Á và các nước khác trên thế giới.

HTQT của Viện trong những năm vừa qua so với những năm trước đã đạt những thành tựu như sau:

1. Ký kết hợp tác khoa học

- Ký kết Bản thỏa thuận hợp tác về khoa học

Liên Bang Nga: 03; Cộng Hòa Liên Bang Đức: 01; Trung Quốc: 01; Cộng Hòa Pháp: 01; Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ: 01.

- Ký kết Bản ghi nhớ HTQT về khoa học: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ: 01; Nhật Bản: 01;

- Đề tài, Nghị định thư: 02 Đề tài nghị định thư và 05 Đề tài HTQT cấp VAST

- Hội nghị, hội thảo khoa học Quốc tế: Tổ chức và tham gia 13 hội nghị, hội thảo khoa học Quốc tế

2. Danh mục các thỏa thuận HTQT từ năm 2010 đến nay

2.1. Hợp tác ký giữa Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG) và Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), Liên Bang Nga, giai đoạn 2010 – 2015

Đối tác: Viện sỹ Victor A. Akulichiev, Viện trưởng Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), thuộc Phân viện Hàn lâm KH LB Nga, Liên Bang Nga. 
Địa chỉ: 43 Baltiyskaia St., Vladivostok, 690041, Rusia.

Nội dung: Hợp tác nghiên cứu Biển và thành lập phòng thí nghiệm chung
Điều kiện hoạt động của phòng thí nghiệm: hai bên cùng đóng góp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và nhân  lực

Đại diện ký thỏa thuận:          

- Viện sĩ Victor A. Akulichiev, Viện trưởng Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), Phân viện Hàn lâm KH LB Nga, Liên Bang Nga.

- TS. Nguyễn Thế Tiệp, nguyên Viện trưởng  Viện Địa chất và Địa vật lý biển

Thời gian hiệu lực: 2011-2015 (Ký ngày 5/4/2010)

2.2. Hợp tác ký giữa Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG) và Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), tác Việt – Nga về nghiên cứu địa hóa khí và môi trường đới bờ và thềm lục địa Việt Nam

Đối tác:

- Viện trưởng: viện sỹ Victor A. Akulichiev. Địa chỉ: 43 Baltiyskaia St., Vladivostok, 690041, Rusia.

- GS.TS Anatoli Obzurov, trưởng phòng Địa hóa khí, POI. Địa chỉ: 43 Baltiyskaia St., Vladivostok, 690041, Rusia. Fax. (4232) 312573, 
Email: obzhirov@poi.dvo.ru;

- TS. Renat Shakirov, Đồng trưởng phòng Thí nghiệm chung Việt-Nga (IMGG-POI). Địa chỉ: 43 Baltiyskaia St., Vladivostok, 690041, Rusia. Tel. (4232)312107, Fax. (4232) 312573, Email. ren@poi.dvo.ru;

Nội dung: Hợp tác nghiên cứu địa hóa khí và môi trường đới bờ và thềm lục địa Việt Nam

Đại diện ký thỏa thuận:

- Viện trưởng: Viện sĩ Victor A. Akulichiev, Viện Hải dương học Thái Bình Dương (POI), Phân viện Hàn lâm KH LB Nga.

- Viện trưởng: Phùng Văn Phách, Viện Địa chất và Địa vật lý biển

Thời gian hiệu lực: 2011-2015 (Ký ngày 15/4/2011)

2.3. Thỏa thuận ký giữa Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG) và các Viện và trường của CHLB Đức (3 viện) và Trung Quốc (2 viện, 1 trường), ngày 13-10-2010, về nghiên cứu Hải dương học và trầm tích khu vực Vịnh Bắc Bộ. 

Đối tác:

1) Đức:

-Viện Địa chất, ĐH TH Kiel, CHLB Đức. GS-TS Karl Stattegger. Địa chỉ: Institut für Geowissenschaften (IfG), Universität Kiel

Olshausenstraße 40-60, 24118 Kiel. Phone, office: 0431 880 2881. Fax: 0431 880 4376. Email: kstattegger@gpi.uni-kiel.de

Home address: Esmarchstraße 23, 24105 Kiel. Phone: 0431 83978;

- Viện Hóa sinh và Hóa biển, ĐH TH Hamburg, CHLB Đức. GS-TS Martin Wiesner.

2) Trung Quốc:

- Viện Hải dương học số 2, Cục Hải dương quốc gia, Hàng Châu, Trung Quốc. GS-TS, Viện trưởng,  Zheng Lianfu

- Khoa Địa chất và Địa vật lý biển, ĐH TH Đồng Tế, Thượng Hải, Trung Quốc

Nội dung: Hợp tác về nghiên cứu Hải dương học và trầm tích khu vực Vịnh Bắc Bộ. 

Đại diện ký thỏa thuận:

- GS.TS Karl Stattegger., Viện Địa chất, ĐH TH Kiel, CHLB Đức

- GS.TS Martin Wiesner, Viện Hóa sinh và Hóa biển, ĐH TH Hamburg, CHLB Đức

- GS.TS, Viện trưởng,  Zheng Lianfu, Viện Hải dương học số 2, Cục Hải dương quốc gia, Hàng Châu, Trung Quốc

- TS. Bùi Hồng Long, Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang

- TS. Nguyễn Thế Tiệp, nguyên Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý biển

Thời gian hiệu lực: 2011-2014 (Ký 13-10-2010)

2.4. “Bản ghi nhớ” hợp tác về văn hóa, giáo dục và khoa học giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Đại học tổng hợp Washington, Hợp chủng quốc Hoa kỳ

Đối tác: Bà Anna Mari Cauce, Hiệu trưởng trường Đại học tổng hợp Washington, Seattle, WA 98195, Hợp chủng quốc Hoa kỳ.

Nội dung: Hợp tác về văn hóa, giáo dục và khoa học

Đại diện ký thỏa thuận:

- Bà Ana Mari Cauce, Hiệu trưởng trường Đại học Washington, Seattle, WA 98195, Hợp chủng quốc Hoa kỳ.

- TS. Phùng Văn Phách, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG)

Thời gian hiệu lực: 2012-2016 (Ký ngày 6/2/2012)

2.5. “Thỏa thuận” giữa Viện Địa chất và Địa vật lý biển và Viện Nghiên cứu Quốc tế về Cổ linh trưởng và Cổ sinh học Người; Phòng Thí nghiệm Địa chất, Trường Ecole Normale Supérieure, Paris, CH Pháp, về “Nghiên cứu địa chất, kiến tạo và cổ sinh ở các bể đệ tam trên đất liền Việt Nam”

Đối tác:

- Viện Nghiên cứu Quốc tế về Cổ linh trưởng và Cổ sinh học Người UMR CNRS 6406, Université de Poitiers, 40 Avenue du Recteur Pineau, 86022 - Poitiers - Cedex (France)           

- Phòng Thí nghiệm Địa chất, Trường Ecole Normale Supérieure, Paris, CH Pháp. UMR 8538 CNRS, 24 rue Lhomond 75231 Paris Cedex 05, France.

Nội dung: Nghiên cứu địa chất, kiến tạo và cổ sinh ở các bể đệ tam trên đất liền Việt Nam

Đại diện ký thỏa thuận:

- Ông Patrick VIGNAUD, Hiệu trưởng trường Université de Poitiers, CH Pháp.

- Ông Christian CHOPIN, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Địa chất, Trường Ecole Normale Supérieure, Paris, CH Pháp.

- TS. Phùng Văn Phách, Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý Biển (IMGG)

Thời gian hiệu lực: 2012-2015 (ký ngày 14/5/2012)

THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    Thư điện tử
    Thư Viện điện tử

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản
Mật khẩu

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

     Số lượt truy cập: 1005859
     Số người đang truy cập: 5

BẢN ĐỒ CHỈ DẪN


LIÊN KẾT

Chương trình khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020
QUẢNG CÁO
Máy nghiền mẫu dạng bi SpectroMill-Chemplex
Máy ép- nén mẫu SPECTROPRESS-XRF Briquetting Systems
Máy phân tích thành phần khoáng vật bằng tia X

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN
----------------------------------------------------------------
Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn